ESS Apocalypse - Tuskers Smallgang Escalation

2021.10.16 17:36 AdmiralWaffleson ESS Apocalypse - Tuskers Smallgang Escalation

submitted by AdmiralWaffleson to Eve [link] [comments]


2021.10.16 17:36 nikoskouras Μια μαλακια του gk μου με οδηγησε να τον κανω αλλαγη και δειτε τι εγινε...

Μια μαλακια του gk μου με οδηγησε να τον κανω αλλαγη και δειτε τι εγινε... submitted by nikoskouras to GeoHunter [link] [comments]


2021.10.16 17:36 AchrefSlayer hmm Yeah...

hmm Yeah... submitted by AchrefSlayer to FLODT [link] [comments]


2021.10.16 17:36 UnbornRedead life is just a filler episode

submitted by UnbornRedead to teenagersbutpog [link] [comments]


2021.10.16 17:36 kevinplas mission impossible

mission impossible submitted by kevinplas to memes [link] [comments]


2021.10.16 17:36 Expert_Instance5070 just a very long question about the spread of asbestos fibers through the air

I have a question about how asbestos fibers behave as an aerosol. I hope you can enlighten me/us :)
We live in a small village in europe. Last Friday until Wednesday, at a hall diagonally opposite our property, asbestos-containing eternit panels were removed by a company from the roof. We were not informed, nor were warning signs put up. They stacked the plates and transported them unpacked with a crane from the roof and at the roadsite into the bigbags. The plates were not treated with a binder or water beforehand. Only small parts seem to have been collected. Catch nets were also present. At a plate a piece was sawed off with an angle grinder. The workmen took off protective suits and masks immediately after removing the plates for further work. For example, without a mask, a board was used to try to lever out one or more panels by mechanical means. Then a new roof was attached to the hall without further cleanup. The work was carried out by a certified company. However, after I have seen them work (as described earlier), the trust is somewhat damaged, or let's say I am a little unsettled. :S
Size of the hall: Google Maps is a bit inaccurate there Between 10m x 10m (32ft x 32ft) Or 20m x 20m (65ft x 65ft) Our property is about 10m/ 32ft away from the hall. In between runs a street on which children regularly play.
Therefore my question: I find it difficult to assess the danger posed by the restoration of the roof. So far we have kept the windows closed and forbidden the children to go into the garden. How should we behave now in the future? Have all the asbestos fibers evaporated or is it now in our garden ? Honestly, we all have small children under the age of 5 in this area that love to play on that said street and we do not really know how to behave. Maybe we can find a building biologist or specialist who can educate us!
Thanks guys! Your help so very much apprechiated. (Especially from my husband who has to listen to this for days now)
submitted by Expert_Instance5070 to asbestoshelp [link] [comments]


2021.10.16 17:36 darksideoftheroom69 Halloween Cosmetics

I’ve heard rumors of Haddonfield getting reworked and was wondering if anyone had an idea whether or not we will be getting new cosmetics for Michael and Laurie (now or anytime in the future). With Halloween kills just releasing, I’m surprised we didn’t get anything this time, maybe when Halloween Ends comes out next year?
submitted by darksideoftheroom69 to deadbydaylight [link] [comments]


2021.10.16 17:36 Helixranger [Jitsu wa Watashi wa]

[Jitsu wa Watashi wa] submitted by Helixranger to animenocontext [link] [comments]


2021.10.16 17:36 slingingshares RAN INTO A LARGE SUM OF MONEY

I'm new to investing but I recently ran into a large sum of money. You could say it fell off the back of a truck.
No one I know invests so I have little to no experience in stocks. I've learned a little while following this thread but could definitely use some help.
If you had to pick 2-3 stocks what would you invest in? I hear AMC or Gamestop is good but feel I need something that hasn't been hyped yet. Should I put all my eggs in one basket or invest in many different stocks?
submitted by slingingshares to wallstreetbets [link] [comments]


2021.10.16 17:36 uwunuzzless New Jersey, USA. Anyone know what kind of spider this is?

New Jersey, USA. Anyone know what kind of spider this is? submitted by uwunuzzless to whatsthisbug [link] [comments]


2021.10.16 17:36 Strange_Solution618 Increasing anxiety in social situations

Hello everyone, I'm asking for advice. I had to go to gym to give my vaccination certificate and I was avoiding for the whole week and couldn't understand why. Today first thing in the morning I remembered that I had to go to post office and the thought of it created a lot of anxiety, something I never felt before. Same thing happened when I had to gym. I don't like social situations in general, but for the past year being in a bad place mentally it has become more sever,but never to a point that I get anxious about going to the post office to receive a package. Has anyone dealt with something like this, if yes, how did you handle that?
submitted by Strange_Solution618 to introvert [link] [comments]


2021.10.16 17:36 Bel5ry Dragon multiplayer survival

Dm me for server invite
1.16.5, 36.2.4 forge
wyrmroost, mounts, i&f, and qol mods included
submitted by Bel5ry to MinecraftBuddies [link] [comments]


2021.10.16 17:36 bamp_tiddlywink Said i would post again when I finished the sheath, so here it is.

submitted by bamp_tiddlywink to knifemaking [link] [comments]


2021.10.16 17:36 U308NightLight How I Roll

How I Roll submitted by U308NightLight to Wallstreetsilver [link] [comments]


2021.10.16 17:36 Occasional_Memer [My hero Academia]

[My hero Academia] submitted by Occasional_Memer to animenocontext [link] [comments]


2021.10.16 17:36 NaluConnors Figured out Light Tracking *Mischevious Wolf Dragon chuckles*

Figured out Light Tracking *Mischevious Wolf Dragon chuckles* submitted by NaluConnors to furry [link] [comments]


2021.10.16 17:36 ProfessionalBottle36 Giratina on me now! Fc: 6540 3218 9650

submitted by ProfessionalBottle36 to PokemonGoRaids [link] [comments]


2021.10.16 17:36 ModestArk Is changing ship/loadout now completely broken ?

Hi fellow captains,
I took a break on STO(ps4) for a month or two, but now it seems like that part is completely broken
I got used to the fact that we can't load any saved loadouts anymore, not even talking about the traits...
But now, it seems like can't even switch ships anymore.
Whenever I switch to a different ship, it has randomly assigned crew stations.
I set it up again, saved it (guess it doesn't save anymore anyway).
But whenever I arrive in a TfO...all crew stations are emptied.
How shall we play this way ?
submitted by ModestArk to sto [link] [comments]


2021.10.16 17:36 AutoNewspaperAdmin [World] - Muslims, Hindus protest amid communal violence in Bangladesh | Toronto Star

[World] - Muslims, Hindus protest amid communal violence in Bangladesh | Toronto Star submitted by AutoNewspaperAdmin to AutoNewspaper [link] [comments]


2021.10.16 17:36 JadeProo What you guys think of this, Adidas Yeezy Wave Runner. they good right?

submitted by JadeProo to YeezyUnlocked [link] [comments]


2021.10.16 17:36 igotubabeub40 [IMPACT Bound for Glory 2021] Updated card

submitted by igotubabeub40 to SquaredCircle [link] [comments]


2021.10.16 17:36 AliJoChan Going out with my sister today! 💃🏾💃🏾

Going out with my sister today! 💃🏾💃🏾 submitted by AliJoChan to MakeupSelfies [link] [comments]


2021.10.16 17:36 Full-Fuel9074 Welcome to APEXRP! Fair Launched Minutes Ago! For all those Apes who love XRP. Huge Potential Here!. Based and Transparent Team

APEXRP - For all those Degens, Gamblers and just good ol BSC pals looking for that next safe, and apeable token on the BSC Network.
Contract: 0x3ba258379d9f4a1934e7187ff3ee50ebc383c91d
Buy: https://pancakeswap.finance/swap?outputCurrency=0x3ba258379d9f4a1934e7187ff3ee50ebc383c91d
Renounced Ownership: https://bscscan.com/token/0x3ba258379d9f4a1934e7187ff3ee50ebc383c91d#readContract
Liquidity Lock: https://deeplock.io/lock/0x883422a454646Bd43EB3285D6aBd6ec6f6058414
Not only can you earn XRP on every transaction, there will be giveaways directly at launch where holders will be eligible to also WIN $XRP!.
Launched by a based, transparent and SAFU dev, this moonshot will sure make you glad you APED!!
Tokenomics
✊ Passively earn XRP
💸 Total supply 1 billion (100% Locked LP)
⛔️ Max wallet: 5%
⚠️ Max Buy: 3%
⚠️ Max Sell: 1%
➡️ XRP reflections: 8%
💧 LP: 1%
📰 Marketing: 1%
How do we get our free XRP rewards?
It will automatically find its way into your wallet every HOUR so make sure you have the XRP contract ticked on in your wallet. If you haven't received your free XRP after several hours, it may be pent up and you can trigger it manually by buying or selling 1 USD worth of the tokens.
If you need the XRP Contract Address feel free to ask the team!
The free XRP rewards will be based on the volume of the buys/sells and it also will depend on how much tokens you HODL. We are getting taxed for 10% to put it in our XRP rewards function and redistribute in automatically.
submitted by Full-Fuel9074 to SatoshiBets [link] [comments]


2021.10.16 17:36 AutoNewspaperAdmin [World] - Now 41, killer of 4-year-old boy granted parole on 11th try | Toronto Star

[World] - Now 41, killer of 4-year-old boy granted parole on 11th try | Toronto Star submitted by AutoNewspaperAdmin to AutoNewspaper [link] [comments]


2021.10.16 17:36 -ktt Onde está a maior torre de observação científica do mundo? Isso mesmo, no Brasil! O Observatório da Torre Alta fica na reserva Uatumã, 150km de Manaus, é usada para estudar as mudanças climáticas da Amazônia e a sua relação com o clima global a longo prazo, através de suas interações com a atmosfera

Onde está a maior torre de observação científica do mundo? Isso mesmo, no Brasil! O Observatório da Torre Alta fica na reserva Uatumã, 150km de Manaus, é usada para estudar as mudanças climáticas da Amazônia e a sua relação com o clima global a longo prazo, através de suas interações com a atmosfera submitted by -ktt to brasil [link] [comments]


http://razdolye-str.ru